Kitchen Board Inköpskalkylator

Räkna ut hur många delar du behöver för ditt projekt.

Antal sockellister/golvlister är beräknade utan något kapningstillägg. Om du vill undvika skarvningar på sockellisterna måste du räkna om antalet golvlister utifrån väggens längd. Varje sockellist/golvlist är 2,4 meter lång.

Smartpanel Inköpskalkylator

Räkna ut hur många delar du behöver för ditt projekt.

Antalet lister är beräknat utan spilltillägg. Om onödiga fogar inte önskas, räkna om antalet lister på 2,4 meter baserat på väggarnas längd.

Wetwall Inköpskalkylator

Räkna ut hur många delar du behöver för ditt projekt.

Antal sockellister/golvlister är beräknade utan något kapningstillägg. Om du vill undvika skarvningar på sockellisterna måste du räkna om antalet golvlister utifrån väggens längd. Varje sockellist/golvlist är 2,4 meter lång.

Kitchen Board Inköpskalkylator

Räkna ut hur många delar du behöver för ditt projekt.

Antal sockellister/golvlister är beräknade utan något kapningstillägg. Om du vill undvika skarvningar på sockellisterna måste du räkna om antalet golvlister utifrån väggens längd. Varje sockellist/golvlist är 2,4 meter lång.